Oceľové plechy valcované
za tepla – vzorované

(Oceľové plechy)

Plechy s oválnymi výstupkami (slzičkové) sa používajú väčšinou ako podlahová krytina, šachové poklopy, mostíky a pod. v priemyselných objektoch, lodiach atď. Ponúkajú najlepšiu odolnosť proti sklzu. Ocele sú dobre zvariteľné. Plechy nie sú určené na tvárnenie alebo ohýbanie. Skúška ohybu sa robí na vzorkách bez výstupkov.
Možnosti odberu:
Oceľové plechy valcované za tepla – vzorované je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/3000 mm, v hrúbke od 3 – 6 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.
Normy a akosti:

Konštrukčné ocele – EN 10025
Tenké plechy z nelegovaných konštrukčných ocelí

 

Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.