Oceľové plechy valcované
za tepla

(Oceľové plechy)

Vďaka širokému spektru akostí sú oceľové plechy valcované za tepla vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov. Plechy sú dobre zvariteľné.
Akosti:
Konštrukčná akosť bežná S235
Plechy, pásky a tabule týchto akostí sú vhodné na zvárenie, lisovanie a sú dobre tvarovateľné. Využívajú sa na široké spektrum výroby od konštrukcií menších hrúbok až po výrobu mostných a žeriavových nosníkov, na výrobu ohýbaných profilov, ako ja súčasť vodovodných, tepelných a energetických zariadení.
Konštrukčná akosť bežná pevnejšia S 355
Nelegovaná konštručná jemnozrnná akostná oceľ je vhodná na zváranie. Využíva sa na výrobu mostných a iných zváraných konštrukcií, ohýbaných profilov a konštrukcií zváraných z dutých profilov.
Možnosti odberu:
Oceľové plechy valcované za tepla je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/3000 mm, v hrúbke od 2 – 12 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou xxx radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.
Normy:

Konštrukčné ocele – EN 10025
Tenké plechy z nelegovaných konštrukčných ocelí
S235, S275, S355; v stupňoch kvality JR, J2; v stave +AR, +N

Nízkouhlíkové ocele na tvárnenie za studena – EN 10111

Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí na tvárnenie za studena
DD11, DD12

Vysokopevnostné mikrolegované ocele

Tenké plechy z legovanej kvalitnej ocele QStE380TM – SEW092

Tenké plechy z legovaných kvalitných ocelí – EN 10149, S355MC

Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.