Tyče kruhové, štvorcové, ploché, uholníky, T-profily

(Profilová oceľ)

Pod názvom tyčový materiál ponúkame kruhové, štvorcové a ploché tyče, uholníky, T-profily
Materiál:
Možnosti odberu:

Profilovú oceľ, ktorú vedieme skladom, je možné odoberať v celých tyčiach s dĺžkou 6 m (valcovaná), 3 m (ťahaná).

Materiál je tiež možné nadeliť na dĺžky podľa požiadaviek zákazníka. Takto nadelený materiál je možné odoberať so zbytkom do celej tyče alebo bez zbytku.

Materiál na objednávku je možné odoberať iba v celých alebo nadelených tyčiach, pri valcovanej ocele dĺžky 6 m, u ťahanej ocele dĺžky 3 m, pri špeciálnej oceli podľa možností dodávateľov.

Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných dĺžok jednotlivých kusov. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.
Normy a akosti:
Tyče kruhové EN10060 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
Tyče štvorcové EN10059 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
Tyče ploché a široké ocele EN10058 a DIN59200
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Tyče prierezu L ( rovnoramenné a nerovnoramenné) EN10056
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Tyče prierezu T EN10055 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Valcované za studena, ťahané:
Tyče ťahané kruhové, štvorcové, ploché EN10277/EN10278 S235JRC, S355J2C +C,+SH

tyč kruhová

tyč štvorcová

tyč plochá